NEWS

พบกับ "เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป" ที่เฮาส์ สามย่าน

14 Nov 2023

เทศกาลภาพยนตร์สภาพยุโรปกลับมาอีกครั้ง! 

มารู้จักความหลากหลายของสหภาพยุโรปกันให้มากขึ้น ผ่านภาพยนตร์ 18 เรื่องจาก 17 ประเทศในยุโรป ระหว่างวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่เฮาส์ สามย่าน สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ​ และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ticketmelon.com/euinthailand/euff2023