MOVIE INFORMATION

Close

R:ท

ว่าด้วยเรื่องราวมิตรภาพอันลึกซึ้งของเด็กหนุ่มวัย 13 ปีระหว่าง Leo และ Remi แต่ได้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่ทำให้มิตรภาพของทั้งคู่ต้องสิ้นสุดลงไป Leo จึงพยายามเรียนรู้และหาคำตอบในความสัมพันธ์ที่กำลังพังทลายลงไปนี้ โดย Close จะพาคุณจะไปสัมผัสทุกความรู้สึกอันลึกซึ้งในมิตรภาพอันอ่อนโยนของทั้งคู่

SHOWTIMES

SEATING

Close

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง