MOVIE INFORMATION

โคด้า

R:13+

รูบี้ เด็กสาวในครอบครัวชาวประมงที่มีแต่คนหูหนวกที่อาศัยอยู่ในแมสซาชูเซ็ตต์ ทำให้เธอกลายเป็นกำลังสำคัญในธุรกิจหาปลาของครอบครัว และยังต้องทำหน้าที่เป็นล่ามให้ทุกคนด้วย แต่แล้วเธอก็ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อด้านการขับร้อง บีบบังคับให้เธอต้องตัดสินใจทิ้งครอบครัวไปนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างเธอกับพ่อและพี่ชาย

SHOWTIMES

Thursday 20 January

Friday 21 January

Saturday 22 January

Sunday 23 January

Monday 24 January

Tuesday 25 January

Wednesday 26 January

SEATING

โคด้า

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง