MOVIE INFORMATION

มินาริ

R:ท

เรื่องราวชีวิตของชาวเกาหลีครอบครัวหนึ่ง ที่อพยพมาอยู่ตั้งรากฐานอยู่ในรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ช่วงยุค 80 พวกเขาตั้งต้นเป็นชาวสวนชาวไร่ในดินแดนที่ยังไม่คุ้นเคย พร้อมกับแวดล้อมสังคมที่ยังต้องปรับตัวและเรียนรู้ โดยเป็นผลงานเขียนบทของผู้กำกับฯ ที่ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากชีวิตวัยเด็กของตัวเองกับครอบครัว

SHOWTIMES

Thursday 15 April

Friday 16 April

Saturday 17 April

Sunday 18 April

Monday 19 April

Tuesday 20 April

Wednesday 21 April

SEATING

มินาริ

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง