MOVIE INFORMATION

โจราธิปไตย

R:13+

จากกองทุนมูลค่ามหาศาลที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศ กลับกลายเป็นการคอร์รัปชันครั้งมโหฬารที่ฉาวกระฉ่อนไปทั้งโลก! “1MDB” คือบริษัทที่รัฐบาลมาเลเซียจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ แต่เมื่อมันส่อแววไม่โปร่งใสและข้อมูลทั้งหลายถูกปกปิด นักข่าวเว็บไซต์ Sarawak Report, หนังสือพิมพ์ The Edge, The Wall Street Journal, The New York Times และ Hollywood Reporter ก็ตัดสินใจขุดคุ้ยเบื้องหลังอย่างกัดไม่ปล่อย จนนำมาสู่การเปิดโปงแผนทุจริตครั้งใหญ่ที่เกี่ยวพันตั้งแต่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนสร้างหนัง ไปจนถึงผู้นำระดับชาติ

SHOWTIMES

SEATING

โจราธิปไตย

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง