MOVIE INFORMATION

Past Lives

R:13+

เมื่อ "นายอง"​ ได้ย้ายไปอยู่แคนาดาและเปลี่ยนชื่อเป็น "นอร่า" สิบสองปีต่อมา เธอได้พบกับ "จองแฮซอง" เด็กชายที่กลายเป็นชายหนุ่ม ในอดีตทั้งสองต่างตกหลุมรักกันและกัน แต่นายองในตอนนั้น กับนอร่าในตอนนี้ อาจไม่ใช่คนเดิม ...แล้วความรู้สึกของทั้งสองจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไป...

SHOWTIMES

SEATING

Past Lives

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง