MOVIE INFORMATION

Autobiography

R:15+

เมื่อพบความจริงว่านายผู้เป็นดั่งพ่อสั่งล่าตัวการมาให้ได้ เขาจะเลือกทางที่ถูกต้อง หรือทางที่ถูกเลือก? ราคิบ เด็กหนุ่มรับใช้ได้รับมอบหมายจากพูร์นา อดีตนายพล ให้ตามหาคนทำลายป้ายหาเสียงของเขา แต่ราคิบจะทำอย่างไร เมื่อคำสั่งนี้ได้นำพาให้เขาพบกับความรุนแรงที่เกินรับมือ

SHOWTIMES

SEATING

Autobiography

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง