MOVIE INFORMATION

Love Life #JFF2023

R:13+

©2022映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS ทาเอโกะ และ จิโร่ สามีของเธอ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกับ เคอิตะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันขึ้น ปาร์ค บิดาของเคอิตะที่ไม่เคยกลับมาเยี่ยมบุตรชายเลย ก็หวนคืนสู่ชีวิตของเธออีกครั้ง ทาเอโกะได้ให้ความช่วยเหลือชายหูหนวกและไร้บ้านผู้อาภัพรายนี้ เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในใจเธอ 

SHOWTIMES

Saturday 11 February

Sunday 19 February

SEATING

Love Life #JFF2023

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง