MOVIE INFORMATION

แล้วไม้วิ่งผลัดก็ถูกส่งต่อ #JFF2023

R:13+

©2021 “And So The Baton Is Passed” Film Partners เด็กสาวกับแม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด และลูกสาวกับพ่อ ความจริงที่แต่ละครอบครัวต่างโกหกพวกเธอนั้นคืออะไร เรื่องราวอันซาบซึ้งและน่าตกใจเมื่อทั้ง 2 ครอบครัวได้มาบรรจบพบกันกำลังรออยู่

SHOWTIMES

Sunday 12 February

Friday 17 February

Saturday 18 February

Sunday 19 February

SEATING

แล้วไม้วิ่งผลัดก็ถูกส่งต่อ #JFF2023

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง