MOVIE INFORMATION

Josep #BeyondAnimation22

R:ท

FR (EN & TH Subs) ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1939 สาธารณรัฐสเปนกำลังหนีเผด็จการฟรังโกไปยังฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสได้สร้างค่ายกักกันเพื่อกักขังผู้ลี้ภัย โดยที่พวกเขาแทบไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัย น้ำ และอาหารได้ ในค่ายแห่งหนึ่งที่แบ่งแยกจากกันด้วยลวดหนาม ชายสองคนกลายเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งเป็นผู้พิทักษ์ อีกคนคือ โจเซป บาร์โตลี่ นักวาดภาพประกอบที่ต่อสู้กับระบอบการปกครองของฟรังโก

SHOWTIMES

SEATING

Josep #BeyondAnimation22

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง