MOVIE INFORMATION

ชั้นหนึ่ง

R:ท

TH (EN Sub) ช่วงอายุตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์แม่จนถึง 8 ปี หรือที่รู้จักกันว่า “ปฐมวัย” เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ของเด็กคนหนึ่ง แต่เมื่อเด็กๆ ถูกบังคับให้เข้าเรียนในระบบที่เคร่งครัดและกดดันตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ แล้วการศึกษาจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในตัวเด็ก หรือจะพรากความมหัศจรรย์เหล่านั้นไปจากพวกเขากันแน่ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “ชั้นหนึ่ง” จะพาทุกท่านไปสำรวจหลากหลายแนวทางการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหลากมุมมองของนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว และผู้ปกครอง เพื่อชักชวนให้คุณร่วมหาคำตอบว่าเราจะออกแบบการศึกษาอย่างไรให้พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างสมวัย

SHOWTIMES

Tuesday 28 June

Wednesday 29 June

SEATING

ชั้นหนึ่ง

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง