MOVIE INFORMATION

โคด้า

R:13+

EN (EN & TH Sub) รูบี้ เด็กสาวในครอบครัวชาวประมงที่มีแต่คนหูหนวกที่อาศัยอยู่ในแมสซาชูเซ็ตต์ ทำให้เธอกลายเป็นกำลังสำคัญในธุรกิจหาปลาของครอบครัว และยังต้องทำหน้าที่เป็นล่ามให้ทุกคนด้วย แต่แล้วเธอก็ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อด้านการขับร้อง บีบบังคับให้เธอต้องตัดสินใจทิ้งครอบครัวไปนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างเธอกับพ่อและพี่ชาย

SHOWTIMES

SEATING

โคด้า

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง