MOVIE INFORMATION

เบเนเดตตา

R:18+

หนังมีฉากหลังเป็นปลายศตวรรษที่ 15 ที่มีเหตุการณ์โรคระบาดใหญ่ทำให้ผู้คนตกทุกข์ได้ยาก บุตรีของคหบดีนางหนึ่งนามว่าเบเนเดตตา คาร์ลินี ได้เข้าพึ่งใบบุญของคริสตศาสนาด้วยการบวชเป็นแม่ชีในสำนักนางชีของเมืองเพสเซีย ในแคว้นทัสกานี เบเนเดตตาสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้เธอได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนในชุมชนอย่างใหญ่หลวง แต่แล้วชีวิตของเธอก็ถึงคราวพลิกผันเมื่อเธอได้รับแม่ชีสาวคนใหม่เข้ามาอยู่ในสำนักแล้วแอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆ

SHOWTIMES

Thursday 09 December

Friday 10 December

Saturday 11 December

Sunday 12 December

Monday 13 December

Tuesday 14 December

Wednesday 15 December

SEATING

เบเนเดตตา

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง