MOVIE INFORMATION

John Lewis: Good Trouble

R:ท

ชีวิตและวีรกรรมของ “จอห์น ลูอิส” อดีตสมาชิกรัฐสภาผู้ล่วงลับด้วยวัย 80 ปี ที่ต่อสู้เพื่อสังคมและความถูกต้องมากว่าค่อนชีวิตของเขา ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิพลเมือง, สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง, กฎหมายควบคุมอาวุธปืน และการยกเครื่องระบบประกันสุขภาพ

SHOWTIMES

SEATING

John Lewis: Good Trouble

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง