MOVIE INFORMATION

Blue Bayou

R:กำลังรอการพิจารณา

ภาพยนตร์สะท้อนชะตากรรมของผู้ผลัดถิ่นที่ถูกรับเลี้ยงเพียงเพราะมันเป็น 'แฟชั่น' ...สร้างจากประสบการณ์จริงของผู้กำกับ

SHOWTIMES

SEATING

Blue Bayou

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง