MOVIE INFORMATION

ฮีโร่พลังเทพเจ้า

R:กำลังรอการพิจารณา

หลังจากเหตการณ์ใน Avengers: Endgame เรื่องเศร้าที่น่าตกใจเกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องเปิดตัวออกมาจากการหลบซ่อน เพื่อรวมพลังกันต่อสู้กับศัตรูที่อันตรายสุดของมนุษยชาติ The Deviants

SHOWTIMES

Thursday 04 November

Friday 05 November

Saturday 06 November

Sunday 07 November

Monday 08 November

Tuesday 09 November

Wednesday 10 November

SEATING

ฮีโร่พลังเทพเจ้า

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง