MOVIE INFORMATION

Gone Wednesday #Japanese

R:กำลังรอการพิจารณา

เจ็ดบุคลิกในหนึ่งร่างกาย แต่ละคนใช้ชีวิตเพียงคนละหนึ่งวันต่อสัปดาห์ พวกเขาบันทึกกิจกรรมของตนและเขียนบันทึกถึงกันและกันเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อ "วันอังคาร" ตื่นขึ้นมาในวันพุธ "วันพุธ" ได้หายไปแล้ว การใช้ชีวิตสองวันติดต่อกันทำให้ "วันอังคาร" มีชีวิตใหม่ แต่ความสุขของเขาก็อยู่ได้ไม่นาน สติของเขาเริ่มหลุดลอยและเลือนหาย ตัวตนอื่น ๆ ของเขาก็ดูเหมือนจะเริ่มหายไปเช่นกัน เขาเริ่มมีอาการหน้ามืดบ่อยขึ้นราวกับว่าการมีตัวตนของเขากำลังจะเลือนหายไปอีกคน หรือเขาจะหายไปเหมือนกับ "วันพุธ" หรือไม่

SHOWTIMES

SEATING

Gone Wednesday #Japanese

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง