MOVIE INFORMATION

8 ½ #ItalianFilmFest

R:กำลังรอการพิจารณา

จิออวันนี อันเซลมี นักสร้างหนังวัยกลางคน ที่ประสบความสำเร็จ ต้องพบกับวิกฤติในการสร้างสรรค์ เมื่อเขาพยายามฟื้นความทรงจำของช่วงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ระหว่างความทรงจำ และการพบกับผู้คนต่าง ๆ ภายใต้บรรยากาศเหมือนฝันในสปาหรูแห่งหนึ่ง

SHOWTIMES

SEATING

8 ½ #ItalianFilmFest

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง