MOVIE INFORMATION

Blue Kids #ItalianFilmFest

R:กำลังรอการพิจารณา

พี่ชายกับน้องสาวคู่หนึ่งมีชีวิตอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความความรู้ตัวในการกระทำของตน และการขาดสติโดยสิ้นเชิง จนกระทั่งทั้งคู่ ได้ก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจย้อนกลับได้

SHOWTIMES

SEATING

Blue Kids #ItalianFilmFest

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง