MOVIE INFORMATION

Martin Eden #ItalianFilmFest

R:กำลังรอการพิจารณา

ฉากของเรื่องอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ระบุในประวัติศาสตร์ของอิตาลี แต่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกัน ของนักเขียนชาวอเมริกัน แจ็ค ลอนดอน ที่แต่งในปี ค.ศ. 1909 มาร์ติน เอเดน เป็นเหมือนภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่บรรยายเรื่องราวที่ซาบซึ้งชวนหลงใหลตามแบบแผนของความคลาสสิคที่ยิ่งใหญ่ของอิตาลี มาร์ติน (รับบทโดยนักแสดงที่มากความสามารถ ลูคา มาริแนลลิ) เป็นชนชั้นทำงาน ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีแรงบันดาลใจทางศิลปะ โดยหวังว่าความฝัน ในการเป็นนักเขียนของเขาจะช่วยฉุดสถานะของเขา ให้ขึ้นมาได้ เพื่อเขาจะได้แต่งงานกับนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวย (เจสสิกา เครสซิ) ความรู้สึกไม่พอใจต่อการต้องตรากตรำของชนชั้นทำงาน ควบคู่ไปกับความสำเร็จของชนชั้นกลาง นำไปสู่การปลุกความรู้สึกทางการเมือง และความวิตกกังวลที่น่าอันตราย ภายใต้เรื่องราวที่ประกอบขึ้นอย่างยอดเยี่ยมที่แสดงถึงการเรียนรู้ตนเอง และพัฒนาการทางจิตวิญญาณของตัวเอกในเรื่อง

SHOWTIMES

SEATING

Martin Eden #ItalianFilmFest

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง