MOVIE INFORMATION

หัวใจเพชฌฆาตวาฬมหาสมุทร #typeHSamyan

R:15+

เรือล่าปลาวาฬลำหนึ่งได้อับปางลงเพราะฤทธิ์ของปลาวาฬยักษ์ สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนิยายอมตะเรื่องโมบี้ดิก

SHOWTIMES

Monday 28 September

SEATING

หัวใจเพชฌฆาตวาฬมหาสมุทร #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง