MOVIE INFORMATION

ดีที่สุดแล้วลูก #typeHSamyan

R:13+

หนังจีนที่พูดภาษาแต้จิ๋วเรื่องแรก เรื่องราวความสัมพันธ์อันน่าประทับใจของสองพ่อลูก

SHOWTIMES

Tuesday 29 September

SEATING

ดีที่สุดแล้วลูก #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง