MOVIE INFORMATION

มิไร มหัศจรรย์วันสองวัย #typeHSamyan

R:ท

เด็กหนุ่มได้พบกับสวนวิเศษ ที่พาเขาย้อนและข้ามเวลาไปหาคนมากมายที่มีความหมายต่อชีวิตของเขา

SHOWTIMES

Saturday 26 September

SEATING

มิไร มหัศจรรย์วันสองวัย #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง