MOVIE INFORMATION

ดิ อินเทิร์น โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋ #typeHSamyan

R:ท

พ่อหม้ายวัยเกษียณตัดสินในกลับเข้าไปทำงานอีกครั้ง เขาได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกงานในบริษัทขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่มีเด็กสาวรุ่นหลานเป็นประธานบริษัท

SHOWTIMES

Monday 28 September

SEATING

ดิ อินเทิร์น โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋ #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง