MOVIE INFORMATION

ความรัก ความสุข ความทรงจำ #typeHSamyan

R:กำลังรอการพิจารณา

เรื่องราวหลากหลายเรื่องราวของหลากหลายชีวิต เกี่ยวกระหวัดเข้าด้วยกันเพราะความรัก และความสูญเสีย

SHOWTIMES

Sunday 27 September

SEATING

ความรัก ความสุข ความทรงจำ #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง