MOVIE INFORMATION

เราคือเอ็กซ์, วีอาร์เอกซ์ #typeHSamyan

R:15+

เรื่องราวของเอกซ์เจแปนถูกเล่าผ่านชีวิตของโยะชิกิ ก่อนที่จะมีการแสดงของเขาที่เมดิสันสแควร์การ์เดน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่องน่าเศร้าต่าง ๆ ได้แก่ พ่อของเขาฆ่าตัวตายเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก, โทะชิมิสึ เดะยะมะ ซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเด็กของโยะชิกิ และนักร้องนำผู้ร่วมก่อตั้งวง ได้ถูกลัทธิหนึ่ง "ล้างสมอง" ซึ่งนำไปสู่การแยกวงในปี พ.ศ. 2540, 5 เดือนต่อมา ฮิเดะโตะ มะสึโมะโตะ มือกีตาร์ ก็ได้เสียชีวิตลง และเมื่อหลังจากกลับมารวมวงอีกครั้ง 11 เดือน ซะวะดะ ไทจิ มือเบส ก็ได้เสียชีวิตลงอีก

SHOWTIMES

Sunday 27 September

Tuesday 29 September

SEATING

เราคือเอ็กซ์, วีอาร์เอกซ์ #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง