MOVIE INFORMATION

กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง #typeHSamyan

R:15+

สองนักบินอวกาศต้องหาทางเอาตัวรอด หลังจากเกิดอุบัติเหตุทำให้ยานลอยคว้างอยู่กลางอวกาศ

SHOWTIMES

Sunday 27 September

Monday 28 September

SEATING

กราวิตี้ มฤตยูแรงโน้มถ่วง #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง