MOVIE INFORMATION

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก #typeHSamyan

R:กำลังรอการพิจารณา

เด็กหญิง ม.ต้น พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้รุ่นพี่ที่เธอหลงรัก หันมาให้ความสนใจในตัวเธอบ้าง

SHOWTIMES

SEATING

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง