MOVIE INFORMATION

Green Book #typeHSamyan

R:กำลังรอการพิจารณา

ชายเลือดร้อนถูกจ้างไปเป็นคนขับรถให้กับนักเปียโนผิวสีชื่อดังเพื่อออกตระเวนแสดงทั่วภาคใต้ของอเมริกา ในยุคที่ยังมีการเหยียดผิว

SHOWTIMES

Friday 25 September

Tuesday 29 September

SEATING

Green Book #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง