MOVIE INFORMATION

นครดารา #typeHSamyan

R:13+

ชายหนุ่มและหญิงสาวตกหลุมรักกันระหว่างกำลังไล่ตามความฝันในฮอลลีวู้ด แต่ความฝันนั้นมีราคาที่ต้องจ่าย

SHOWTIMES

Friday 25 September

Tuesday 29 September

SEATING

นครดารา #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง