MOVIE INFORMATION

The Last Five Years #typeHSamyan

R:ท

ความสัมพันธ์ในระยะเวลา 5 ปีของนักเขียนหนุ่มดาวรุ่งเจมี่ (เจเรมี จอร์แดน) และนักแสดงละครเวทีสาวเคธี (แอนนา เคนดริค) ในขณะที่เรื่องราวของเจมี่ถูกเล่าจากจุดเริ่มต้น แต่แง่มุมของเคที่จะถูกเล่าย้อนกลับจากจุดจบ

SHOWTIMES

Saturday 26 September

SEATING

The Last Five Years #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง