MOVIE INFORMATION

Call Me By Your Name

R:15+

เด็กหนุ่มวัย 17 ตกหลุมรักชายหนุ่มที่อายุมากกว่า ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยของพ่อตนเอง เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองชนบทแห่งหนึ่งในอิตาลียุค 80

SHOWTIMES

Saturday 04 July

Sunday 05 July

Monday 06 July

Tuesday 07 July

Wednesday 08 July

SEATING

Call Me By Your Name

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง