MOVIE INFORMATION

แทนเจอรีน

R:18+

"ทำกูช้ำใจนัก" หนึ่งวันคริสต์มาสอีฟในการออกล่าตามหา "สามี" และ "นางชู้" มาชำระแค้นของสองเพื่อนกะเทยสาวที่เปรี้ยวจี๊ดที่สุดใน LA ผลงานการกำกับภาพยนตร์ของ Sean Baker จาก The Florida Project

SHOWTIMES

SEATING

แทนเจอรีน

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง