MOVIE INFORMATION

เทปลับสลับร่างมารัก

R:ท

“ถ้าคุณมีเวลาเหลือเพียงแค่ 30 นาที คุณจะเลือกทำอะไร” จากผู้สร้าง “The 100th Love with You” จะกลับมาทำให้คุณซึ้งไปกับผลงานรักครั้งใหม่ มิยาตะ อากิ นักดนตรีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และ คุโบตะ โซตะ หนุ่มขี้อายที่บังเอิญเก็บเทปคาสเซตต์ม้วนเดโมก่อนเป็นนักร้องของมิยาตะได้ ซึ่งหากเล่นเทปนี้มิยาตะจะขอยืมร่างของคุโบตะได้เป็นเวลา 30 นาที

SHOWTIMES

SEATING

เทปลับสลับร่างมารัก

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง