MOVIE INFORMATION

1917

R:15+

สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 1 พลทหารอังกฤษสองนายถูกมอบหมายให้เป็นม้าเร็วไปห้ามทัพของฝ่ายตนเอง ไม่ให้หลงเข้าไปในกับดักของศัตรู

SHOWTIMES

Wednesday 29 January

Thursday 30 January

Friday 31 January

Saturday 01 February

Sunday 02 February

Monday 03 February

Tuesday 04 February

Wednesday 05 February

SEATING

1917

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง