MOVIE INFORMATION

1917

R:15+

สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 1 พลทหารอังกฤษสองนายถูกมอบหมายให้เป็นม้าเร็วไปห้ามทัพของฝ่ายตนเอง ไม่ให้หลงเข้าไปในกับดักของศัตรู

SHOWTIMES

SEATING

1917

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง