MOVIE INFORMATION

The Cursed Land

R:13+

อย่าสวดผิดคาถา อย่าบูชาผิดเจ้าที่ ตามติด ‘อนันดา’ และ ‘เจนนิษฐ์’ ย้ายบ้านใหม่ รับมืออาถรรพ์กลางดงแขก เรื่องราวของสองพ่อลูกชาวพุทธที่ย้ายบ้านมาอยู่ในชุมชนมุสลิม ไม่เพียงแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่ต่างความเชื่อ ต่างศรัทธา ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาต้องรับมืออาถรรพ์ลี้ลับที่ศาสตร์ไหนก็ต้านไม่อยู่

SHOWTIMES

Saturday 20 July

Sunday 21 July

Monday 22 July

Tuesday 23 July

Wednesday 24 July

SEATING

The Cursed Land

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง