MOVIE INFORMATION

Inside Out 2

R:ท

สำนักงานใหญ่จิตใจของ Teenager Riley กำลังถูกรื้อถอนกะทันหันเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่คาดไม่ถึง: อารมณ์ใหม่! ความสุข ความโศกเศร้า ความโกรธ ความกลัว และความรังเกียจที่ประสบความสำเร็จมายาวนาน ไม่แน่ใจว่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อความวิตกกังวลปรากฏขึ้น และดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว

SHOWTIMES

Friday 14 June

Saturday 15 June

Sunday 16 June

Monday 17 June

Tuesday 18 June

Wednesday 19 June

SEATING

Inside Out 2

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง