MOVIE INFORMATION

Mallari

R:15+

TAGALOG with ENGLISH&THAI subtitles - ภาพยนตร์สยองขวัญของชาติฟิลิปปินส์เกี่ยวกับบาทหลวงผู้สังหารเหยื่อไปกว่า 57 รายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่ได้รับการบันทึกไว้นานกว่า 60 ปีก่อนแจ็คเดอะริปเปอร์

SHOWTIMES

SEATING

Mallari

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง