MOVIE INFORMATION

Civil War

R:15+

เรื่องราวของกลุ่มของนักข่าวสงครามพยายามจะเอาชีวิตรอดไปพร้อมกับถ่ายทอดความจริงในภาวะสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา

SHOWTIMES

Friday 19 April

Saturday 20 April

Sunday 21 April

Monday 22 April

Tuesday 23 April

Wednesday 24 April

SEATING

Civil War

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง