MOVIE INFORMATION

Wicked: Part One

R:กำลังรอการพิจารณา

เรื่องราวภาคต้นการผจญภัยในโลก Oz ของแม่มดตัวเขียวใจร้ายก่อนที่ Dorothy จะมาเยือน

SHOWTIMES

SEATING

Wicked: Part One

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง