MOVIE INFORMATION

Poor Things

R:20+

(ตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าชม ห้ามผู้ชมอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าชมทุกกรณี) ชีวิตอัศจรรย์เหนือจินตนาการของ "เบลล่า แบคซ์เตอร์" หญิงสาวที่ฟื้นคืนชีพอย่างพิลึกพิลั่นจากความปราดเปรื่องของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง "ด็อกเตอร์ก็อดวิน แบคซ์เตอร์"

SHOWTIMES

Wednesday 28 February

Thursday 29 February

Friday 01 March

Saturday 02 March

Sunday 03 March

Monday 04 March

Tuesday 05 March

Wednesday 06 March

SEATING

Poor Things

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง