MOVIE INFORMATION

The Lines That Define Me #JFF2024

R:ท

©Hiromasa Togami / KODANSHA ©2022 “The Lines that Define Me” FILM PARTNERS "เส้นปาดที่วาดฉัน" หลังจากที่โซซึเกะได้เห็นภาพวาดน้ำหมึก (ซึมิเอะ) อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก โคซัง ชิโนดะ ปรมาจารย์น้ำหมึกก็ได้ชักชวนเขาให้มาเป็นลูกศิษย์โดยทันที ทั้งยังได้แนะนำเขาให้รู้จักกับพลัง และอารมณ์อันซับซ้อนของน้ำหมึกที่ถูกวาดสาดกระเซ็น เพื่อก้าวข้ามผ่านการสูญเสียในครอบครัว โอกาสครั้งนี้ได้ทำให้โซซึเกะ ค่อย ๆ ตกผลึกจนเห็นความงามในธรรมชาติ ทำให้เขาคลายความโศกเศร้า และปรากฏภาพความรู้สึกของตนออกมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เก็บภาพการสะบัดพู่กันที่ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของภาพวาดน้ำหมึก ที่จะเป็นประตูแห่งศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่นเอาไว้ ภาพวาดที่เกิดขึ้นล้วนมีชีวิตจากจิตวิญญาณของศิลปิน ที่ถูกถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบภาพของเหล่าแมกไม้ พืชพรรณและฤดูกาลต่าง ๆ นี่คือบททดสอบเรื่องราวความสัมพันธ์ของความซื่อสัตย์ที่มนุษย์มีต่อตนเอง “เส้นปาดที่วาดฉัน” คือภาพยนตร์ที่จะทำให้ศิลปะของมนุษย์ปรากฏออกมาเป็นรูปร่างอย่างเป็นรูปธรรม

SHOWTIMES

SEATING

The Lines That Define Me #JFF2024

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง