MOVIE INFORMATION

หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้

R:ท

JAPANESE (TH & EN Subs) เพราะอะไรภารโรงประจำห้องน้ำสาธารณะถึงพอใจกับชีวิตเรียบง่ายของตัวเองขนาดนี้กันนะ?

SHOWTIMES

Wednesday 28 February

Thursday 29 February

Friday 01 March

Saturday 02 March

Sunday 03 March

Monday 04 March

Tuesday 05 March

Wednesday 06 March

SEATING

หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง