MOVIE INFORMATION

เป่าฝันให้เต็มฟ้า

R:ท

JAPANESE (TH & EN Subs) เรื่องราวของเด็กหนุ่ม ผู้ได้ค้นพบมนต์เสน่ห์ของ ‘เพลงแจ๊ส’ และจะทำทุกสิ่ง เพื่อปั้นฝันการเป็น ‘สุดยอดนักดนตรี’ ให้กลายเป็นจริง

SHOWTIMES

SEATING

เป่าฝันให้เต็มฟ้า

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง