MOVIE INFORMATION

แฟนฉัน

R:ท

เรื่องราวเกี่ยวกับความรักวัยเด็ก ในอดีตแห่งความทรงจำ

SHOWTIMES

SEATING

แฟนฉัน

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง