MOVIE INFORMATION

Blind Willow, Sleeping Woman #BeyondAnimation23

R:กำลังรอการพิจารณา

เรื่องราวของกบยักษ์พูดมากและแมวหลงทางที่ช่วยตามหาความหมายชีวิตให้กับพนักงานธนาคารที่ตกอับ ภรรยาที่บอบช้ำของเขา และนักบัญชีผู้เปล่าเปลี่ยว หรือกระทั่งช่วยกรุงโตเกียวให้พ้นจากหายนะ

SHOWTIMES

SEATING

Blind Willow, Sleeping Woman #BeyondAnimation23

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง